Granulu katlumāja 440 kW, Vecā ostmala 22,23,24, Liepājā

Granulu katlumājas izbūves darbi.

Ražošanas ēkas ventilācijas sistēmas rekonstrukcija, Kustes dambis 6, Venstpils

Ražošanas ēkas ventilācijas sistēmas rekonstrukcija – ventilācijas iekārta 20000 m3/h + siltumsūkņi 3 gab.

Ģenerāluzņēmējs – SIA “Froli Baltic”

„Purmsātu muiža”, Purmsāti, Virgas pag., Priekules novads

Apkures sistēmas, siltummezglu un ārējas siltumtrases rekonstrukcija.

Ģenerāluzņēmējs – Priekules novada pašvaldība

Bērnudārza PII „Pienenīte”rekonstrukcija un jauna korpusa būvniecība, Liepājā, Pulkveža Brieža ielā 10a

Apkures un ventilācijas sistēmas, iekšējo un ārējo UK  izbūve.

Ģenerāluzņemējs – SIA “UPTK”

Daudzīvokļu māju komplekss Bulduru prospektā

Daudzīvokļu māju komplekss Bulduru prospektā 52, 54, Videsprospektā 51, Jūrmala (kopā 3 ēkas). Apkures sistēmas, gāzes katlumājas 3 gab.

Ģenerāluzņemējs – SIA “Caverion Latvia”

Kapsēdes pamaskola

Apkures sistēmas un siltummezgla rekonstrukcija.

Ģenerāluzņemējs – SIA”Dzintars AB”

Ventspils profesionālās vidusskolas Dienesta viesnīcas jaunbūve

Apkures sistēmas un kondicionēšanas sistēmas izbūve (čilleris + griestu fancoili).

Ģenerāluzņemējs – A/S „UPB”