Ventspils profesionālās vidusskolas Dienesta viesnīcas jaunbūve

Apkures sistēmas un kondicionēšanas sistēmas izbūve (čilleris + griestu fancoili).

Ģenerāluzņemējs – A/S „UPB”