Ražošanas ēka, Ganību ielā 1/3, Liepājā

Ventilācijas sistēmas daļēja renovācija.

Ģenerāluzņēmējs – SIA “AE Partner”

Pārtikas veikala būvniecība Ezermalas ielā 3a, Liepājā

Apkures, Siltumapgādes, Ventilācijas, Aukstumapgādes, Ūdensapgādes un Kanalizācijas sistēmu izbūves darbi.

Ģenerāluzņēmējs – SIA “Anzāģe”

Dzelzsbetona izstrādājumu un betona ražotnes kompleksa būvniecība, Cukura ielā 34, Liepājā

Griestu paneļu apkures, izmantojot galvenā būvuzņēmēja piegādātos paneļus, izbūve, tehnoloģisko stendu-galdu siltumapgādes izbūve, vēdināšanas kaloriferu siltumapgādes un PN1, PN2 ventiekārtu sajaukšanas mezglu izbūve.

Ģenerāluzņēmums – AS “UPB”

„Ādažu nacionālais mācību centrs”, Kadaga, Ādažu novads

Divu siltummezglu izbūve. Divu kazarmu jaunbūve divās kārtās.

Ģenerāluzņēmējs – SIA “UPB Nams”

Jahtu ostas infrastruktūras būvniecība 1.kārta. Vecā Ostmala 39, Liepāja

Iekšējo un ārējo UK tīklu izbūve.

Ģenerāluzņemējs – SIA “RERE Meistari”

N/Ī „ZVEJNIEKI – GRĀMATNIEKI” NĪCAS PAGASTS, NĪCAS NOVADS

Apkures un dzesēšanas sistēmu, iekšējo ūdenspgādes un kanalizācijas sistēmu, ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu izbūve.

Ģenerāluzņemējs – SIA “UPTK”

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ķieģeļu ielā 8 un Mālu ielā 1, Valmierā

Apkures, ventilācijas, ūdensapgādes un kanalizācijas, siltummezgla izbūves darbi.

Ģenerāluzņemējs – SIA “MONUM”

Tirdzniecības centrs “Maxima X” M. Ķempes ielā 9, Liepājā

Apkures, ventilācijas un kondicionēšanas, siltummezgla tīkla izbūves darbi.

Ģenerāluzņēmējs – SIA “UPTK”

Stādu noliktavas, šķirošanas un apstrādes kompleksa būvniecība Mazsilu kokaudzētavā Abavas pagastā, Talsu novadā

Apkures sistēmas izbūves darbi.

Ģenerāluzņēmējs – SIA “UPB Nams”

Rūpnīcas „Lignums” Impregnēto papīru ražošanas ēkas būvniecība Finiera ielā 6, Lignuma ielā 2, Rīgā

Apkures, ventilācijas, dzesēšanas sistēmu un siltummezgla izbūves darbi.

Ģenerāluzņēmējs – SIA “UPB Nams”