Ražošanas ēka, Ganību ielā 1/3, Liepājā

Ventilācijas sistēmas daļēja renovācija.

Ģenerāluzņēmējs – SIA “AE Partner”

Dzīvojamās ēkas restaurācija un rekonstrukcija (pārbūve) par muzeja ēku. Kungu ielā 24, Liepājā

Apkures, siltummezgla, ventilācijas, ūdens un kanalizācijas, ārējā ūdens un kanalizācijas, siltumtrases izbūve.

Ģenerāluzņēmējs – SIA “RERE Meistari”

Gaļas pārstrādes ceha pārbūve, “ Pūpoli” , Paplaka, Virgas pag., Priekules novads.

Iekšējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve, ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve, ārējā ugunsdzēsības ūdensvada un sūkņu stacijas izbūve.

Ģenerāluzņēmējs – SIA “A-J Energobūve”