„Prātnieki”, Vāne, Kandavas nov.

Siltumtrase, siltummezgls un apkures sistēmas izbūves darbi.

Ģenerāluzņēmējs – Kandavas novada Dome

PII „Spārīte”, Saules ielā 5, Nīca

Vertikālā apkures sitēma, ventilācija, kaloriferu siltumapgāde izbūves darbi.

Ģenerāluzņemējs – SIA “Dzintars AB”

Nīcas vidusskola

Vertikālā apkures sitēma, ventilācija, kaloriferu siltumapgāde, iekšējie UK izbūves darbi.

Ģenerāluzņēmējs – SIA “Dzinatrs AB”