Kapsēdes pamaskola

Apkures sistēmas un siltummezgla rekonstrukcija.

Ģenerāluzņemējs – SIA”Dzintars AB”