Granulu katlumāja 440 kW, Vecā ostmala 22,23,24, Liepājā

Granulu katlumājas izbūves darbi.