Bērnudārza PII „Pienenīte”rekonstrukcija un jauna korpusa būvniecība, Liepājā, Pulkveža Brieža ielā 10a

Apkures un ventilācijas sistēmas, iekšējo un ārējo UK  izbūve.

Ģenerāluzņemējs – SIA “UPTK”