N/Ī „ZVEJNIEKI – GRĀMATNIEKI” NĪCAS PAGASTS, NĪCAS NOVADS

Apkures un dzesēšanas sistēmu, iekšējo ūdenspgādes un kanalizācijas sistēmu, ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu izbūve.

Ģenerāluzņemējs – SIA “UPTK”