Jahtu ostas infrastruktūras būvniecība 1.kārta. Vecā Ostmala 39, Liepāja

Iekšējo un ārējo UK tīklu izbūve.

Ģenerāluzņemējs – SIA “RERE Meistari”