Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ķieģeļu ielā 8 un Mālu ielā 1, Valmierā

Apkures, ventilācijas, ūdensapgādes un kanalizācijas, siltummezgla izbūves darbi.

Ģenerāluzņemējs – SIA “MONUM”