„Ādažu nacionālais mācību centrs”, Kadaga, Ādažu novads

Divu siltummezglu izbūve. Divu kazarmu jaunbūve divās kārtās.

Ģenerāluzņēmējs – SIA “UPB Nams”