Dzīvojamās ēkas restaurācija un rekonstrukcija (pārbūve) par muzeja ēku. Kungu ielā 24, Liepājā

Apkures, siltummezgla, ventilācijas, ūdens un kanalizācijas, ārējā ūdens un kanalizācijas, siltumtrases izbūve.

Ģenerāluzņēmējs – SIA “RERE Meistari”