Gaļas pārstrādes ceha pārbūve, “ Pūpoli” , Paplaka, Virgas pag., Priekules novads.

Iekšējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve, ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve, ārējā ugunsdzēsības ūdensvada un sūkņu stacijas izbūve.

Ģenerāluzņēmējs – SIA “A-J Energobūve”