„Prātnieki”, Vāne, Kandavas nov.

Siltumtrase, siltummezgls un apkures sistēmas izbūves darbi.

Ģenerāluzņēmējs – Kandavas novada Dome