„Tirdzniecības centra jaunbūve” Parka ielā  11, Liepājā

Ventilācijas sistēmas, iekšējo ūdensvada, kanalizācijas tīkla izbūves  darbi.

Ģenerāluzņēmējs – SIA “BUKOTEKS”