Tekstila izstrādājumu ražošanas ēka, Melnezera ielā 3, Tukumā

Apkures, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, siltumezgla izbūves darbi.

Ģenerāluzņēmējs – SIA “RERE BŪVE”