Slēgtie tenisa korti un teritorijas labiekārtojums Liedaga ielā 5, Liepājā

Apkures, iekšējie ūdensvada un kanalizācijas, ventilācijas un kondicionēšanas sistēmu izbūve.

Ģenerāluzņēmējs – SIA “UPB Nams”