Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs. Tvaika iela 2, Rīga

Apkures un siltummezgla rekonstrukcija, iekšējā ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija.

Ģenerāluzņēmējs – SIA “RE&RE”