Pirmsskolas izglītības iestādē. Parka ielā 1, Ogrē

Apkures, ventilācijas un siltummezgla izbūves darbi.

Ģenerāluzņēmējs – SIA “RERE BŪVE”