Pirmsskolas izglītības ēkas un teritorijas daļēja atjaunošana Koku ielā 10, Liepājā

Apkures, ventilācijas ūdensapgādes un kanalizācijas projektēšanas un izbūves darbi.

Ģenerāluzņēmējs – SIA “Būvnieks”