„Maxima veikala jaunbūve” – Ganību ielā 167, Liepājā

Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu izbūves darbi.

Ģenerāluzņēmējs – SIA “UPTK”