Liepājas reģionālās slimnīcas ēku pārbūve, teritorijas labiekārtojums un vienkāršotā atjaunošana. Liepājā, Slimnīcas ielā 25.

Iekšējās ūdensapgādes un kanalizācijas atjaunošana 1.-4.kārta un vienkāršotā renovācija.

Ģenerāluzņēmējs – SIA “VELVE”