„Jaunolaines sākumskolas sporta zāles būvniecība” Meža iela 2, Jaunolaines pagasts, Olaines novads

Apkures, siltummezgla, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ārējās siltumtrases izbūves darbi.

Ģenerāluzņēmēs – SIA “RERE BŪVE”