Hilton viesnīcas ēkas jaunbūve. Grēcinieku ielā 25, Rīga

Apkures, kondicionēšanas, siltummezgla, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas izbūves darbi.

Ģenerāluzņēmējs – SIA “RERE BŪVE”