Esošās ēkas kompleksa pārbūve par viesnīcu “Otto”. Dzintaru ielā 7, Pāvilostā

Apkures, ventilācijas, siltummezgla ar siltuma sūkni, iekšējo un ārējo UK tīklu, siltumtrases izbūves darbi.

Ģenerāluzņēmējs – SIA “AVIAO”