Energokompleksa būvniecība “Veckroģeļi”, Cieceres pagasts, Brocēnu novads

1. kārta ŪK sadaļas (iekšējie tīkli) izbūve un ūdens ņemšanas vietas izbūve. Ugunsdzēsības sūkņu stacija.

Ģenerāluzņēmējs – SIA “UPB Nams”