„Dzintariņi” Lažas pagastā, Aizputes novadā

Apkure, kanalizācija, ūdensvads, ārējie UKT izbūves darbi.

Ģenerāluzņēmējs – SIA “Alfa 1”