Daudzfunkcionālais apbūves komplekss “Magdalēna”, Antonijas ielā 17A, Rīga

Iekšējo ūdensapgādes un kanalizāciju tīklu izbūves un sanitārtehnisko iekārtu montāžas darbi.

Ģenerāluzņēmējs – SIA “MERKS”